tell-a-vision הפקות

היא חברת הפקות שקיימת משנת 2005, השמה לה למטרה ליצור תכנים שתורמים להעלאת המודעות ושידור חזון של עולם שנובע מתודעת האחדות. השם לקוח מאמירה של פרמהנסה יוגננדה כשהוא הגיע לאמריקה וראה לראשונה טלביזיות הוא אמר "What a beautiful thing is a television,

".now you can TELL-A-VISION to one another

החברה מספקת שירותי תסריטאות, ליווי בכתיבת תסריטים, הפקה, צילום ועריכה.

הנכם מוזמנים לצפות במספר פרויקטים שיצרנו:

חיבוק ירושלים שנת 2007 – שידור חי בערוץ 2 שנערך כקליפ לשיר "lord, make me an instrument" בביצועו של ג'ימס טוואימן. חומרים מההפקה הזו שימשו בסרטו "The Moses code".

סרט על תהליך ריפוי האדמה בגיא בן הנום

פסטיבל לשומרה 2007 – פסטיבל לריפוי האדמה

בושי ויוחנן – סרט דוקומנטרי משפחתי

הבאר של שרה והגר – תיאטרון ריטואלי מאת דורית בת שלום עם איבתיסם מחמיד

סרט תדמית לאומנית יעל חלפי – תכשיטי זכוכית

מיזם מעשר – מה רואה העם בטלביזיה מאת הבמאי יוםטוב משה