תורת האיסיים – חלק 2 – עשרת הדברות המקוריים

         תורת האיסיים – פרק 2
     ע"פ בשורת השלום של האיסיים
מאת אדמונד בורדאקס סזקלי
תרגום עמיחי ים

מתוך ספר האיסיים של משה

עשרת הדברות


250px-The_Ten_Commandments_(Bible_Card)
והר סיני היה אפוף בעשן כי אדוני ירד עליו עם אש; ולכן העשן עלה כמו עשן של תנור, וכל ההר רעד מאוד. ואדוני ירד על הר סיני, על ראש ההר: ואדוני קרא למשה אל ראש ההר; ומשה עלה.

ויקרא אדוני למשה מההר ויאמר: "בוא אלי כי אתן לך את החוק עבור אנשייך, שיהיה כברית לילדי האור. "

 ומשה עלה אל האל. והאל דיבר את כל המילים הללו ויאמר,

הנני החוק, אלוהייך, שהוציאך ממעמקי הכבלים של החושך.

לא יהיו לך חוקים אחרים מלפני.

לא תעשה לך פסל של החוק שבשמיים או בארץ. הנני החוק הבלתי נראה, ללא התחלה וללא סוף.

לא תעשה לך חוקים שקריים, כי הנני החוק, והחוק כולו של כל החוקים. אם תזנח אותי יבקרו אותך אסונות מדור לדור.

אם תשמור את מצוותי, תכנס לגן האינסופי בו עומד עץ החיים במרכז הים הנצחי.

אל תעבור על החוק. החוק הוא אלוהיך, שלא יחזיק אותך חף.

כבד את אימא אדמה למען יאריכו ימיך על פני האדמה וכבד את אביך השמימי כדי שתזכה לחיי נצח בשמיים. כי השמיים והאדמה נתנו לך ע"י החוק , שהוא אלוהייך.

בבוקר יום השבת תברך את אימא אדמה.

בבוקר יום ראשון תברך את מלאך האדמה.

בבוקר יום שני תברך את מלאך החיים.

בבוקר יום שלישי תברך את מלאך השמחה.

בבוקר יום רביעי תברך את מלאך השמש.

בבוקר יום חמישי תברך את מלאך המים.

בבוקר יום שישי תברך את מלאך האוויר.

את כל המלאכים האלו של אמך הארצית (אימא אדמה) תברך ותקדש עצמך בעזרתם, כדי שתכנס לגן האינסופי שבו עומד עץ החיים.

בערב יום השבת (שישי) תעבוד את אביך השמיימי.

בערב יום מוצאי שבת תתקשר עם מלאך חיי הנצח.

בערב יום ראשון תתקשר עם מלאך העבודה.

בערב יום שני תתקשר עם מלאך השלום.

בערב יום שלישי תתקשר עם מלאך העוצמה.

בערב של יום רביעי תתקשר עם מלאך האהבה.

בערב של יום חמישי תתקשר עם מלאך החכמה.

עם כל המלאכים האלו של האב השמיימי תתקשר, כדי שהנשמה שלך תרחץ במזרקה של האור ותיכנס לים האינסופי.

היום השביעי הוא השבת; זכור ושמור אותו קדוש. השבת הוא היום של האור של החוק, אלוהיך. בו אל תעסקו בעבודה, אלא חפש את האור, את הממלכה של האל וכל הדברים יינתנו לך.

דע כי שישה ימים תעבוד עם המלאכים, אך ביום השביעי תשכון באור של אדוני, שהוא החוק הקדוש.

אל תיקח חיים מישות חייה. החיים באים רק מהאל שנותן ולוקח אותם.

אל תחלל את האהבה. היא מתנה יקרה מהאב השמיימי.

אל תסחור בנשמה שלך, המתנה חסרת הערך של האל האוהב, תמורת אוצרות העולם הזה, שהם כמו זרעים שנזרעו באדמה סלעית, ללא שורש מעצמם. ולכן חולפים במהרה.

אל לך להיות עד שקר לחוק, ולהשתמש בו נגד אחיך: רק האל יודע את תחילתם וסופם של כל הדברים, כי עינו אחת והוא החוק הקדוש.

אל תחמוד את רכושו של שכנך, החוק נותן לך דברים גדולים יותר, אפילו את השמיים והארץ, אם תשמור את המצוות של אדוני אלוהיך.

ומשה שמע את הקול של אדוני, וחתם את הברית הזו בתוכו בין אדוני וילדי האור.

ומשה הסתובב וירד מטה מההר ושני לוחות הברית היו בידיו.

והלוחות היו מילותיו של האל והכתב של האל היה חקוק על הלוחות.

והעם לא ידע מה היה עם משה והם התאספו ביחד ושברו את העגילים המוזהבים מאוזניהם והתיכו אותם ויצרו את העגל. והם סגדו לאליל והציעו לו מנחות.

הם אכלו ושתו ורקדו וזנחו עצמם לשחיתות ורוע לפני אדוני.

ומשה כאשר הגיע מעל המחנה ויראה את העגל, הריקודים והשחיתות של העם; כעסו גאה בו והוא השליך את הלוחות מידיו ושבר אותם למרגלות ההר.

למחרת אמר משה לאנשים, חטאתם חטא גדול, התכחשתם לבורא שלכם. אלך מעלה לאדוני ואתחנן לכפרה על חטאכם.

ומשה חזר לאדוני ואמר, "אדוני, ראית את חילול החוק הקדוש שלך, כי ילדיך איבדו אמונה וסגדו לחשכה, ויצרו לעצמם עגל מזהב. אדוני, סלח להם כי עיוורים לאור הינם."

ואדוני אמר למשה, "ראה, בתחילת הזמנים הייתה ברית בין האדם והאל, והלהבה המקודשת של הבורא נכנסה אל תוכו. והוא נהפך להיות הבן של האל, וזה ניתן לו לשמור כירושה של בן ראשון. בכדי לעשות את האדמה של אביו פורייה ולשמור על קדושתה. ומי שמגרש את הבורא ממנו, יורק על זכות הלידה הזו, ואין חטא חמור יותר בעיני הבורא."

ויאמר אדוני " רק ילדי האור יכולים לשמור על מצוות החוק. שמע אותי הנני אומר כך: הלוחות ששברת, לא יכתבו עוד בשפת בני האדם. כפי שהחזרת אותם לאדמה ולאש, כך הם ימשיכו לחיות, בלתי נראים, בלבבות של אלו שיכולים לשמור על החוק. לאנשיך קטני האמונה, שחטאו נגד הבורא, אפילו בעמדם על אדמת קודש בפני אלוהייך, אתן להם חוק אחר. זה יהיה חוק קשוח, הוא יכבול אותם, כי הם לא יודעים עדיין את ממלכת האור."

ומשה החביא את החוק הבלתי נראה בחזהו ושמר אותו כסימן לילדי האור. ומשה נתן את החוק לעם והוא ירד אליהם ודיבר אליהם בלב כבד.

ויאמר משה אל העם, אלו החוקים שהאל האחד נתן לכם.
לא יהיו לכם אלים אחרים לפני.

לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ

לא תשא את שם ה' אלוהיך לשווא.

זכור את יום השבת ושמור אותו קדוש.

כבד את אביך ואת אמך, למען יארכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלוהיך נותן לך.

לא תרצח.

לא תנאף.

לא תגנוב.

לא תענה ברעך עד שקר.

לא תחמוד בית רעך; לא תחמוד אשר רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך.

והיה יום אבל וכיפור על החטא הגדול נגד הבורא, שלא נגמר. והלוחות השבורים של החוק הבלתי נראה חיו נסתרים בחזהו של משה. עד שבני האור הופיעו במדבר והמלאכים הילכו על האדמה.

לקריאת חלק 3 בסדרת המאמרים על תורת האיסיים לחצו כאן