תורת האיסיים – חלק 3 – פרשנות על עשרת הדברות

          תורת האיסיים – פרק 3                           ע"פ בשורת השלום של האיסיים                     מאת אדמונד בורדאקס סזקלי             תרגום ופרשנות עמיחי ים                 מתוך ספר האיסיים של משה

פרשנות על עשרת הדברות

הקדמה –

הפרשנות שברצוני להציע לטקסט, נובעת מלימודי דת השוואתית. כלומר ע"י השוואה עם טקסטים מדרכים רוחניות אחרות, ניתן לחשוף משמעויות נוספות והקשרים פילוסופיים של הטקסט. הטקסט המקורי יהיה בכתב בצבע שחור והפרשנות אחריו בכתב בצבע כחול.

והר סיני היה אפוף בעשן כי אדוני ירד עליו עם אש; ולכן העשן עלה כמו עשן של תנור, וכל ההר רעד מאוד. ואדוני ירד על הר סיני, על ראש ההר: ואדוני קרא למשה אל ראש ההר; ומשה עלה.ויקרא אדוני למשה מההר ויאמר: "בוא אלי כי אתן לך את החוק עבור אנשייך, שיהיה כברית לילדי האור. "

מי הם ילדי האור? זהו השם שהאיסיים קראו לעצמם. אך בטקס קדום יותר שנקרא "לוחות הברקת של ת'ות' האטלנטי" מדובר על ילדי האור שהתיישבו בלב האדמה בהיכלות אמנטי ויצרו את פרח החיים ובתוכו את עץ החיים, שבצלמו נבראנו. אלו הם מסדר האלוהים: 111314_2209_1.jpg

לוחות הברקת של ת'ות' – פרק 2 היכלות אמנטי:

"עמוק במעמקי לב האדמה קיימים היכלות אמנטי, רחוק מתחת האיים של אטלנטיס הטבועה, היכלות המתים והיכלות החיים, הרוחצים באש של הכול הנצחי.

בעבר הרחוק, האבוד בזמן והמרחב ילדי האור הביטו מטה לעולם וראו את ילדי האדם בכבליהם. כבולים לכוח שבא מלמעלה. ידעו הם שרק ע"י חופש מהכבלים יוכל האדם הי פעם לעלות מהאדמה אל השמש.

paradisegds

מטה הם ירדו ויצרו גופים, לקחו את דמות האדם כשלהם. המאסטרים של הכול אמרו אחרי שנוצרו: אנו הם שנוצרו מאבק כוכבים לוקחים חיים מהכול הנצחי חיים בעולם כילדי האדם דומים אך שונים מילדי האדם."

shiningones

ציטוט מתוך לוחות הברקת – פרק 5 :

"לעיתים קרובות חלמתי על אטלנטיס הקבורה,

אבודה בעידנים שעברו אל תוך הלילה

עידן על עידנים את התקיימת ביופי אור הזורח דרך חשכת הלילה

atlantistemple. אדיר עוצמה, מושל בילדי האדמה אדון הארץ בזמנה של אטלנטיס מלך העמים, מאסטר של החכמה שומר הדרך שכן במקדשו המאסטר של אונל האור של העולם בימיה של אטלנטיס.

החי בגופים כאחד האדם. מאסטר הוא ,ממחזור בריאה קודם אך לא כמו ילדי האדמה הוא ממחזור אבולוציה מעלינו שמש של מחזור קודם מפותח יותר מבני האדם. דעו כי אורלט המאסטר, אף פעם לא היה אחד עם ילדי האדם. בעבר הרחוק כאשר אטלנטיס גדלה ככוח עולמי, הופיע אחד עם המפתח לחכמה, והראה את דרך האור לכל. הראה לכל בני האדם את הדרך להשגת האור הזורם דרך האנושות. כובש את החושך ומוביל את נשמת האדם לגבהים שהיו אחד עם האור".

 

images (34)

באטלנטיס התגלם אחד ממסדר האלוהים ושמו היה מאסטר אורלט, מורהו של ת'ות', שבחר בת'ות' להיות שומר הסודות של אטלנטיס בעידן החושך, שהוא כל ההיסטוריה המוכרת של האנושות שחיה בתודעת הנפרדות, שאנו יוצאים ממנו בימינו. ת'ות' עבר למצרים והקים בעזרת מקודשים אחרים כגון אייזיס, אוזיריס ורה את התרבות המצרית הקדומה. ובשלב מסוים, כאשר המצרים שכחו את דרך ההתקדשות והחלו לעבוד את החניכים מבתי הספר למיסתורין של אטלנטיס כאלים, המאסטרים של מסדר מלכיצדק החליטו להעביר את מרכז הכובד שלהם אל העם העיברי. אותה נשמה של מאסטר אורלט התגלמה התגלמה כפרעה אחנתון, שניסה להביא את המונותיאיזם למצרים. אך שלטונו נגמר אחרי שיועציו רצחו אותו והחזירו את דת האלילים למצרים. ואז בגלגול הבא, אותה נשמה, משה רבנו, הוביל את היציאה ממצרים. זה מראה על הקשר בין תרבות אטלנטיס ותרבות העם העיברי, דרך הקישור הזה של היותנו דור ההמשך של בני האור. ומשה עלה אל האל. והאל דיבר את כל המילים הללו ויאמר, הנני החוק, אלוהייך, שהוציאך ממעמקי הכבלים של החושך. לא יהיו לך חוקים אחרים מלפני. לא תעשה לך פסל של החוק שבשמיים או בארץ. הנני החוק הבלתי נראה, ללא התחלה וללא סוף. לא תעשה לך חוקים שקריים, כי הנני החוק, והחוק כולו של כל החוקים. אם תזנח אותי יבקרו אותך אסונות מדור לדור. אם תשמור את מצוותי, תכנס לגן האינסופי בו עומד עץ החיים במרכז הים הנצחי. אל תעבור על החוק. החוק הוא אלוהיך, שלא יחזיק אותך חף. יש באופי הלא אישי שמופיע פה בתיאור של מהותו של האל משהו שמזכיר לי את התיאור של הטאו של לאו טסה. מהטאו טה צ'ינג פרק 5:

פרק 5

הטאו אינו נוקט עמדה;

הוא נותן חיים גם לטוב וגם לרע.

החכם אינו נוקט עמדה;

הוא מברך גם קדושים וגם חוטאים.

הטאו הינו כמו מפוח:

הוא הינו ריק אבל עדיין מכיל את האינסוף.

ככל שתשתמש בזה, כך הוא ילך וינבע;

ככל שתדבר על זה, פחות תבין.

הישאר קרוב למרכז.

כבד את אימא אדמה למען יאריכו ימיך על פני האדמה וכבד את אביך השמימי כדי שתזכה לחיי נצח בשמיים. כי השמיים והאדמה נתנו לך ע"י החוק , שהוא אלוהייך.

בבוקר יום השבת תברך את אימא אדמה.

בבוקר יום ראשון תברך את מלאך האדמה.

בבוקר יום שני תברך את מלאך החיים.

בבוקר יום שלישי תברך את מלאך השמחה.

בבוקר יום רביעי תברך את מלאך השמש.

בבוקר יום חמישי תברך את מלאך המים.

בבוקר יום שישי תברך את מלאך האוויר.

את כל המלאכים האלו של אמך הארצית (אימא אדמה) תברך ותקדש עצמך בעזרתם, כדי שתכנס לגן האינסופי שבו עומד עץ החיים.

בערב יום השבת (שישי) תעבוד את אביך השמיימי.

בערב מוצאי שבת תתקשר עם מלאך חיי הנצח.

בערב יום ראשון תתקשר עם מלאך העבודה.

בערב יום שני תתקשר עם מלאך השלום.

בערב יום שלישי תתקשר עם מלאך העוצמה.

בערב של יום רביעי תתקשר עם מלאך האהבה.

בערב של יום חמישי תתקשר עם מלאך החכמה.

עם כל המלאכים האלו של האב השמיימי תתקשר, כדי שהנשמה שלך תרחץ במזרקה של האור ותיכנס לים האינסופי.

היום השביעי הוא השבת; זכור ושמור אותו קדוש. השבת הוא היום של האור של החוק, אלוהיך. בו אל תעסקו בעבודה, אלא חפש את האור, את הממלכה של האל וכל הדברים יינתנו לך.

זה מזכיר לי משפט מהברית החדשה, ספר מתי פרק  6 פסוק 33:

"  בקשו קודם מלכות אלקים וצדקתו וכל אלה הדברים ינתנו לכם."

דע כי שישה ימים תעבוד עם המלאכים, אך ביום השביעי תשכון באור של אדוני, שהוא החוק הקדוש.

אל תיקח חיים מישות חייה. החיים באים רק מהאל שנותן ולוקח אותם.

אל תחלל את האהבה. היא מתנה יקרה מהאב השמיימי.

אל תסחור בנשמה שלך, המתנה חסרת הערך של האל האוהב, תמורת אוצרות העולם הזה, שהם כמו זרעים שנזרעו באדמה סלעית, ללא שורש מעצמם. ולכן חולפים במהרה.

ושוב מהברית החדשה ספר מתי 16 פסוק 26: [26] "מה יועיל לאדם אם ירויח את כל העולם אם יאבד את נשמתו לעד ואיזה תמורה טובה יעשה האדם אם בעד הדברים ההווים והנפסדים יתן נפש ולדין גהינום"

אל לך להיות עד שקר לחוק, ולהשתמש בו נגד אחיך: רק האל יודע את תחילתם וסופם של כל הדברים, כי עינו אחת והוא החוק הקדוש.

אל תחמוד את רכושו של שכנך, החוק נותן לך דברים גדולים יותר, אפילו את השמיים והארץ, אם תשמור את המצוות של אדוני אלוהיך.

ומשה שמע את הקול של אדוני, וחתם את הברית הזו בתוכו בין אדוני וילדי האור.

ומשה הסתובב וירד מטה מההר ושני לוחות הברית היו בידיו.

והלוחות היו מילותיו של האל והכתב של האל היה חקוק על הלוחות.

והעם לא ידע מה היה עם משה והם התאספו ביחד ושברו את העגילים המוזהבים מאוזניהם והתיכו אותם ויצרו את העגל. והם סגדו לאליל והציעו לו מנחות.

הם אכלו ושתו ורקדו וזנחו עצמם לשחיתות ורוע לפני אדוני.

ומשה כאשר הגיע מעל המחנה ויראה את העגל, הריקודים והשחיתות של העם; כעסו גאה בו והוא השליך את הלוחות מידיו ושבר אותם למרגלות ההר.

למחרת אמר משה לאנשים, חטאתם חטא גדול, התכחשתם לבורא שלכם. אלך מעלה לאדוני ואתחנן לכפרה על חטאכם.

ומשה חזר לאדוני ואמר, "אדוני, ראית את חילול החוק הקדוש שלך, כי ילדיך איבדו אמונה וסגדו לחשכה, ויצרו לעצמם עגל מזהב. אדוני, סלח להם כי עיוורים לאור הינם."

ושוב מהברית החדשה. ספר לוקס 23:34 : 34 "ויאמר ישוע אבי סלח להם כי אינם ידעים מה הם עושים …"

" ואדוני אמר למשה, "ראה, בתחילת הזמנים הייתה ברית בין האדם והאל, והלהבה המקודשת של הבורא נכנסה אל תוכו. והוא נהפך להיות הבן של האל, וזה ניתן לו לשמור כירושה של בן ראשון. בכדי לעשות את האדמה של אביו פורייה ולשמור על קדושתה. ומי שמגרש את הבורא ממנו, יורק על זכות הלידה הזו, ואין חטא חמור יותר בעיני הבורא."

הפעם מהתנ"ך ספר בראשית ב פסוק טו: "וייקח יהוה אלוהים את האדם ויניחהו בגן העדן לעובדה ולשמורה".

ויאמר אדוני " רק ילדי האור יכולים לשמור על מצוות החוק. שמע אותי הנני אומר כך: הלוחות ששברת, לא יכתבו עוד בשפת בני האדם. כפי שהחזרת אותם לאדמה ולאש, כך הם ימשיכו לחיות, בלתי נראים, בלבבות של אלו שיכולים לשמור על החוק. לאנשיך קטני האמונה, שחטאו נגד הבורא, אפילו בעמדם על אדמת קודש בפני אלוהייך, אתן להם חוק אחר. זה יהיה חוק קשוח, הוא יכבול אותם, כי הם לא יודעים עדיין את ממלכת האור."

ומשה החביא את החוק הבלתי נראה בחזהו ושמר אותו כסימן לילדי האור. ומשה נתן את החוק לעם והוא ירד אליהם ודיבר אליהם בלב כבד.

ויאמר משה אל העם, אלו החוקים שהאל האחד נתן לכם. לא יהיו לכם אלים אחרים לפני.

לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ

לא תשא את שם ה' אלוהיך לשווא.

זכור את יום השבת ושמור אותו קדוש.

כבד את אביך ואת אמך, למען יארכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלוהיך נותן לך. לא תרצח. לא תנאף.

לא תגנוב.

לא תענה ברעך עד שקר. לא תחמוד בית רעך; לא תחמוד אשר רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. והיה יום אבל וכיפור על החטא הגדול נגד הבורא, שלא נגמר. והלוחות השבורים של החוק הבלתי נראה חיו נסתרים בחזהו של משה. עד שבני האור הופיעו במדבר והמלאכים הילכו על האדמה.

https://www.youtube.com/watch?v=eRbLkzJaEGM לקריאת חלק 4 בסדרת המאמרים על תורת האיסיים לחצו כאן