המדע המודרני למול מדע הבריאה המשותפת

השוואה בין המדע המודרני ומדע הבריאה משותפת

מאת מיכאלה סמול רייט

תרגם : עמיחי ים

 

המדען המודרני הוא גורם מרכזי עבור תהליך המחקר המדעי המודרני.

מדען הבריאה המשותפת מתפקד במודעות מלאה בחיבור עם אינטליגנציית טבע, כך יוצר שותפות עם המומחה הכי מוכשר ומתאים לתחום חוקי הטבע ואיך הם מיושמים במציאות.

הצוות הזה מכיל איזון אינבולוציוני/אבולוציוני ( הערת המתרגם: אינבולוציה מתוארת, ע"י אינטליגנציות הטבע איתן מתקשרת מיכאלה סמול רייט ,כתהליך הירידה של הרוח אל החומר ואבולוציה כתהליך העלייה של החומר אל עבר הרוח), מכיוון שזה משלב את ה'אינפוט' של הטבע (הדינמיקה האינבולוציונית) ואת ה'אינפוט' של המדען (הדינמיקה האבולוציונית).

הצוות הבורא במשותף הוא הגורם המרכזי במדע הבריאה המשותפת.

 

שיטת העבודה של המדע המודרני:

 1. לזהות בעיה.
 2. להתבונן ולאסוף אינפורמציה בקשר לבעיה, לעשות תחזיות.
 3. לייצר היפותזה.
 1. לבחון את ההיפותזה.

  שיטת העבודה של מדע הבריאה המשותפת:
  1. זהה בעיה.

  2. צור צוות מאוזן מבחינה אינבולוציונית / אבולוציונית עם אינטליגנציות הטבע (הערת המתרגם: ועולם הרוח), המתאימות ביותר לבעיה.

  3. וודא עם הטבע, שמה שנתפס כבעיה ע"י המדען, אכן נתפס בצורה נכונה והוא דבר שרלבנטי להתייחס אליו בזמן הזה (זה לוקח בחשבון שמה שבני אדם יכולים לתפוס כבעיה, יכול לא להוות בעיה מהפרספקטיבה של הטבע, והניסיונות לבוא עם "הפתרון" רק יערערו את האיזון ואת חוקי הטבע וכך ייצרו בעיה אמיתית).

  4. הבן את הבעיה ואסוף אינפורמציה לגביה מחברי הצוות של הבריאה המשותפת. כלומר קבל את הפרספקטיבה של הטבע על הבעיה ועבוד בשיתוף פעולה להשיג את הידע הדרוש למדען, כדי להבין את ההיקף המלא של הבעיה.

  5. עבוד עם אינטליגנציות הטבע כדי ליצור פתרון מאוזן מבחינת דינמיקות אינבולוציה ואבולוציהאו תהליך להתמודד עם הבעיה.

  6. ערוך ניסוי בעזרת הטבע לבדיקת/ניסוי הפתרון או התהליך שיצרתם.

  7. ערוך שינויים בפתרון או בתהליך, אם יש צורך, עם שינויים שהמדען והטבע חושבים שהם הכרחיים.

  8. המשך לשנות ולערוך ניסויים, אם יש צורך, עד שהתוצאות יראו גם למדען וגם לטבע שהפתרון או התהליך שפותח פוגש את המטרה המקורית ונמצא נאמן לחוקי הטבע.

  9. יישם את תוצאות המחקר במסגרת המתאימה בחברה ובפלנטה (בארץ ובעולם).

  10. חנך את הציבור אודות הפתרון לבעיה, כולל את חוקי הטבע עליהם מבוסס הפתרון ואיך הפתרון משפיע עליהם ועל חייהם.

   

  מתוך הספר "מדע הבריאה המשותפת" מאת מיכאלה סמול רייט עמודים 46-47.