תאי אור ואהבה פליאדיינים

שדות אנרגטיים שניתן לזמן מסביב לשדה האנרגטי שלנו הגורמים לסוגים שונים של תהליכי ריפוי והתעלות . התאים הם טכנולוגיית אור המופעלת ע"י שליחי האור הפליאדניים. ישנם 12 תאי אור וחמישה תאי אהבה. תאי האהבה עוזרים לנו לפתוח את הלב על מנת שנוכל להכיל יותר אהבה בחיינו. זוהי שיטה שניתן בעזרתה לרפא את עצמנו, אחרים ולרפא מרחוק. חוברת עבודה להמשך תרגול בבית בסדנא יקבלו המשתתפים. משך הסדנה כשלוש שעות. ניתן גם בנוסף לעשות עוד 4 פגישות של תרגולים נוספים להעמקת תהליכי הריפוי והחניכה עם הפליאדינים.

 

052014_0116_6